Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 918 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Dom Ludowy w Podbrodziu.

sobota, 10 listopada 2007 14:11
Skocz do komentarzy

W 1930 roku uzyskałem od starosty Mydlarza 40 000 zł. na budowę domu  sportowego. Tę sumę uzyskałem jeszcze dlatego, że Magistrat Podbrodzki, dzięki moim staraniom uzyskał pierwszy teren pod budowę tego domu w obszarze 2 ha. na budowę domu tak i boiska sportowego. Teren ten wydzierżawiłem od Nadleśnictwa Wileńskiego, terminem tak zwanym wieczystym na 99 lat. Teren ten graniczył ze  szkolnym terenem, tak już tedy miasto posiadało do swego użytku 3 ha. gruntu  wydzierżawionego na dogodnych warunkach. Dom  P.W.W.F pobudowałem kosztem 45 tysięcy  złotych. Magistrat dołożył 500 zł. Natomiast projekt domu został rozszerzony, od projektu podanego był większy o kilka izb, z kabiną kinową, tak by można było uruchomić kino, które w późniejszym czasie zostało zainstalowane w tym  domu. Ponadto wszelkie prace kulturalno – oświatowe w tym domu były kontynuowane, jako też i życie towarzyskie mieszkańców Podgrodzia, wszelkie uroczystości narodowe, przedstawienia teatralne oraz zabawy taneczne. W tym  domu umieszczono też bibliotekę oraz Związek Strzelecki. Dom ten nazywał  się  Domem Ludowym. Boisko sportowe za czasu mojego urzędowania pobudowałem w 50%, na którym jednak już się odbywały wszelkie imprezy sportowe. Poświęcenie i otwarcie Domu Ludowego odbyło  się nader uroczyście, przy udziale Wicewojewody, Starosty, Dowódcy 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, posłów  z bloku WyzwoleniaI Odrodzenia, hrabiego Tyszkiewicza i szerokiego społeczeństwa. Po uroczystości i akademii odbył  się obiad na miejscu, potem zabawa taneczna. Po otwarciu Domu Ludowego życie kulturalno –oświatowe w mieście poważnie podniosło  się. Bibliotekę miejską połączono z biblioteką  szkolną i umieszczono w Domu Ludowym. Była ona już czynna  codziennie zamiast trzy  dni w tygodniu. Każdego miesiąca przyjeżdżał zespół teatru z Wilna i  wystawiał bardzo poważne  sztuki teatralne. Scena  w  Domu Ludowym była temu odpowiednia. Ponadto w Domu Ludowym odbywały się co niedziela odczyty na  różne tematy. Do kontynuowania prac kulturalno – oświatowych powołano komitet społeczno - wychowawczy z udziałem grona nauczycieli i  wybitniejszych osób miasta Podbrodzia. Jak już wyżej  wspomniałem to w Domu Ludowym odbywały się wszelkie uroczystości. Ponadto wyświetlano filmy, urządzano bale i inne imprezy. Dom Ludowy przynosił pewne zyski, które były obracane  na potrzeby tego domu. Prace P.W.W.F były kontynuowane w Domu Ludowym już z  większym powodzeniem i lepszym rezultatem, tym bardziej że Dom Ludowy był połączony z boiskiem sportowym i  strzelnicą. W Podgrodziu w każdą zimę odbywały  się biegi i skoki narciarskie, gdyż teren ku temu odpowiadał. W tych  biegach brały udział różne organizacje sportowe z całego powiatu Święciańskiego  i innych powiatów.            Po wybudowaniu nowej szkoły budynki starej szkoły były już zbędne, przeto takowe  zostały przeniesione na plac szkolny i  z nich pobudowano duży  dom i gospodarcze budynki. Do domu został przeniesiony Urząd Magistratu, który był przedtem w  wynajętym ciasnym lokalu. Ponadto w domu tym w 3 – pokojowym mieszkaniu  zamieszkałem ja, płacąc komorne Magistratowi 30 zł. miesięcznie. Magistrat uzyskał z budowania tego domu oszczędności 720 zł. na komornym uprzednio płaconym za lokal pod Magistrat, oraz dochodu 360 zł. ode mnie komornego, za lokal mieszkalny – razem 1080 zł.            W 1030 roku powołano Koło Federacji Polskiego Związku Obrony Ojczyzny – byłem przewodniczącym tego Koła. Przy szkole powołano Drużynę Harcerską. Obie te organizacje pomyślnie rozwijały  się i pracowały. W tym czasie w Podbrodziu  już istniało 13 organizacji gospodarczo – społecznych i kuluralno – oświatowych, a mianowicie:1.      Związek Strzelecki.2.      Koło Federacji Polskich Obrońców Ojczyzny,3.      Drużyna Harcerska,4.      Koło Macierzy Szkolnej,5.      Biblioteka Miejska,6.      Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej,7.      Straż Ogniowa,8.      Kasa Spółdzielcza,9.      Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa,10. Żydowski Bank Handlowy,11. Żydowski Dom Dobroczynny,12. Żydowska Biblioteka Społeczna,13. Związek Kupców.             Organizacje te, oddawały dla mieszkańców miasta i okolicznych osiedli poważne usługi w jego rozwoju gospodarczym tak i kulturalno – oświatowym. Żydowskie Instytucje przeważnie  służyły pomocą ludności żydowskiej jako też przedsiębiorstwom handlowym w udzielaniu kredytu itp. Kupcy żydowscy, nieustannie proponowali mnie swoje usługi w dostawie różnych przedmiotów, szczególnie materiałów budowlanych. Mając gorzkie doświadczenie z lat poprzednich z transakcji z firmami żydowskimi z usług ich teraz nie  chciałem korzystać, tym bardziej że materiały budowlane sprowadzałem z pierwszych źródeł ich pochodzenia. W Poddrodziu było dość duże Przedsiębiorstwo Handlowe z materiałami budowlanymi należące  do Epsztejna i Syna. Ten Epsztejna usilnie  zabiegał by u niego Magistrat czynił zakupy,  wyrażając zgodę  dostarczać towar po cenach fabrycznych, jaki Magistrat płacił oraz kredytem na weksle. Ławnik Magistratu oraz wiceburmistrz  swoimi prośbami skłonili mnie  do zakupu cementu. Marki wysokiej u Epsztejna, który Magistrat sprowadzał z fabryki. Epsztejn pisemnie  zobowiązał się ten cement dostarczać, po cenie fabrycznej z kredytem 3 – miesięcznym na weksle, to jest na warunkach takich, jakie Magistrat posiadał w  fabryce. Wówczas zamówiłem u Epsztejna 2  wagony cementu pierwszej jakości w beczkach po 200 kg. Cement ten Magistrat otrzymał w porządku. Zapytałem Epsztejna jaką on ma korzyść, bez zarobku  dostarczać Magistratowi cement? Odpowiedział, że to  czyni dla reklamy swego interesu handlowego, przed fabryką cementu i  swoich klientów, szczególnie przed 23 Pułkiem Ułanów Grodzieńskich, bo ten Pułk wzorem Magistratu, począł sprowadzać  potrzebne przedmioty z pierwszych źródeł. Do odbioru nadchodzących towarów był upoważniony wiceburmistrz  pan Łobuć, toteż on przyjmował cement z Kolei nadsyłany przez Epsztejna. Cement Magistrat  sprowadzał do budowy szkoły i płyt chodnikowych, miesięcznie do 4  wagonów, w każdym  wagonie po 100 beczek. U Epsztejna były zamawiane beczki cementu 200 kilogramowe, pierwszej jakości i za takie płacono. Jednak jednego  razu będąc na budowie szkoły, spostrzegłem próżną beczkę po cemencie o  wadze 180 kg. i  drugiej jakości. Po powrocie do Magistratu zapytałem więc wiceburmistrza jaki on cement otrzymuje od Epsztejna. Odpowiedział, że w beczkach 200 kg. i pierwszej jakości. Zaprowadziłem go na miejsce cementu i pokazałem, że cement zużyty pochodził z beczek 180 kg. i drugiego gatunku i że w składzie znajduje  się w  takich samych beczkach – wówczas kiedy Magistratowi Epsztejn rachunki przedstawiał na 200 kg. beczka i pierwszej jakości. Wiceburmistrz tłumaczył  się, że on nie wiedział, że są beczki po 180 kg. i drugiej jakości. Przyjmował tylko liczebnością beczek, nie podejrzewając Epsztejna o jakiekolwiek oszustwo. Wiceburmistrz był człowiekiem uczciwym tylko mało doświadczonym do prowadzenia kontroli nad  sprawami mu powierzonymi. Wezwany Epsztejn twierdził, że cement wysyłano Magistratowi w beczkach 200 kg. pierwszej jakości. Kiedy go  zaprowadzono na miejsce cementu i  wskazano beczki próżne o wadze 180 kg. drugiej jakości i taki sam cement w  całych beczkach na  składzie – wówczas on krzyknął, że to jest  wina jego syna, który przez pomyłkę na pewno,  wysłał jeden wagon w beczkach 180 kg. drugiej jakości. Potem zaklinał się, że wszystkie poprzednie  wagony były  wysłane w beczkach 200 kg. pierwszej jakości. Nie dając Epsztejnowi  wiary zwróciłem się pisemnie  do fabryki  z  zapytaniem ile Epsztejn wysłał Magistratowi cementu w beczkach 180 kg. drugiej jakości. Otrzymałem odpowiedź,  że pierwsze dwa wagony były wysłane w beczkach po 200 kg. pierwszej jakości. Następnych sześć wagonów było wysłanych w beczkach 180 kg. drugiej jakości. Epsztejn na tej operacji uzyskał do 1600 zł. korzyści na  stratę Magistratu. Okazana korespondencja z fabryki, pokazana Epsztejnowi nie uczyniła na nim żadnej skruchy. W dalszy ciągu  składał  winę na  syna i groził, że go wyrzuci ze  spółki i ich interesu handlowego. Mało mnie to pocieszało – oświadczyłem Epsztejnowi, że za 6 wagonów cementu w beczkach po 180 kg. drugiej jakości winien jest zwrócić Magistratowi różnicę większą pobraną do 1600  zł. Epszejn kategorycznie zgodzić  się nie  chciał, twierdząc, że on nie może ponosić  straty na bezzarodkowym dostarczaniu cementu Magistratowi – gdyż on pokrywał koszty korespondencji z  fabryką i koszta blankietów wekslowych. Zagroziłem mu wówczas, że sprawę skieruję na drogę sądową - to go uspokoiło i  doprowadziło  do pokoju. Prosił o przebaczenie i ustąpienie o 50 % żądanego zwrotu od całej  sumy. W obronie Epsztejna usilnie  zabiegał ławnik magistratu Ar. Król jako Izraelita, któremu zrobiłem gorzką wymówkę za popieranie Epsztejna. By uniknąć sprawy sądowej Epsztejn  zgodził  się w  ostateczności na potracenie mu 1600 zł. z należnej  sumy za cement. Nie udało mu się  zrobić reklamy koszem Magistratu, a co jeszcze to stracił dostawę 23 Pułku Ułanów po wydaniu oszukańczej afery z cementem. Kiedy budowa szkoły dobiegała końca i zachodziła potrzeba okucia drzwi i okien -  syn Epsztejna złożył ofertę na dostawę okuć drzwiowych i okiennych łącznie z  zamkiem. Nie mając już zaufania do Epsztejnów  oraz, że uzyskałem już w  Warszawie w fabryce zamków najdogodniejszą ofertę na  zamki i okucia z ustępstwem na tanią cenę fabryczną- ze  względu na budowę  szkoły imieniem „ Marszałka Piłsudskiego”, przeto w tej fabryce uczyniłem zamówienie. Epsztaejnowi zaś odmówiłem przyjęcia jego oferty. Kiedy już dobiegało końca okucie w drzwi i okna w  szkole nieoczekiwanie  zjawiła  się Komisja Śledczo -  Sądowa – celem przeprowadzenia  dochodzenia, na  skutek złożonego  donosu przez Epsztejna, że nibym ja dostarczył złej jakości okuć i po cenie ugodowej. Dla tej Komisji okazałem wszystkie złożone oferty na zamki i okucia, łącznie z Epsztejnem oraz z załączanymi próbkami - zamkami i okuciami. Ponadto okazałem rachunki od fabryki  zamków. Komisja Śledcza po przejrzeniu ofert i jakości zamków i okuć stwierdziła, że najtańszą ofertą była oferta fabryki zamków w  Warszawie i jakość zamków i okuć fabryki jest  znacznie lepsza od innych. Najgorsza oferta była Epsztejna. Do Komisji Śledczej wchodziły osoby z Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowego i sędzia śledczy. Kiedy Komisja Śledcza zajechała przed Magistrat i jeszcze nie  weszła do Magistratu to już zjawił  się Epsztejn w towarzystwie  dzieciaków i począł proponować Komisji  swoje usługi – po czym usiłował chodzić  za Komisją w szkole i pokazywać  zamki i okucia , rzekomo o  złej jakości. Pokazując swoje jako  dobre i tańsze. Kiedy ostatecznie Komisja orzekła rezultat swego dochodzenia i oświadczyła Epsztejnowi, że jego meldunek nie odpowiada prawdzie i że on może odpowiadać za fałszywe wprowadzanie władzy w błąd. Wówczas Epsztejn jak diabeł pod krzyżem spokorniał i odpowiedział, że w  dobrej  wierze z przekonaniem uczynił dla dobra interesów miasta, gdyż jak mu jest  wiadomo, to burmistrz przepłaca ogromne sumy na budowę  szkoły. Komisja Śledcza w  sporządzonym protokole stwierdziła, że zakupiłem tanie okucia z  dobrą jakością i że  w tym wypadku zasługuję na uznanie. Odpis protokołu dostarczono mi na ręce. Spreparowana zemsta za cement Epsztejnów ponownie poniosła klęskę – jednak same przeżycia tych zdarzeń pozostawiło na mnie bardzo przykre wrażenie.     

Podziel się
oceń
0
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

piątek, 20 października 2017

Licznik odwiedzin:  72 250  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O mnie

O moim bloogu

Życie i walka na kresach Rzeczpospolitej.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:


http://blogroku.pl/_d/zestaw4/zestaw4_19.jpg Zagłosuj na mnie w konkursie Wiadomości24.pl!@import url("http://www.moikrewni

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl